Demografie van de Democratiebèta

Algemene informatie

Het project Demografie van de Democratiebèta is een initiatief vanuit Eerlijke Verkiezingen. Het is een non-gouvernementele organisatie die de nadruk legt op het verbeteren van de Democratie en de obstakels/gebreken weg te nemen.

Hoe kom je met ons in contact?

@EerlijkVerkozen

EerlijkeVerkiezingen.nl

eerlijkeverkiezingen