Demografie van de Democratiebèta

Ons voorstel

Wij willen (uiteindelijk) alle relevante informatie verzamelen dat gaat over Democratie. Zoals meldingen in de media gedurende de campagnes, of van onregelmatigheden, maar ook de financiering, de resultaten, het juridische spanningsveld dat wetten op elkaar hebben, tot en met de kosten van het onderhouden van de openbare lichamen. Wij observeren het politieke systeem in Nederland en (uiteindelijk) de gehele Europese Unie.

De Demografie van de Democratiebèta zal dienen als een Clearinghouse van te verbinden databases. Deze #OpenData-verzameling — gegevens die centraal beheerd worden, door gebruikers aangeleverd en gepubliceerd in het publieke domein — maakt het mogelijk om voor iedereen vrijelijk te zoeken, door correlaties en antwoorden te vinden. Het zal zelfs mogelijk zijn om een eigen applicatie te bouwen bovenop de gegevenslaag die wij aanleveren.

Wij zullen informatie verzamelen. Wij zullen deze gegevens vormgeven. Wij zullen de democratie in kaart brengen en op de kaart zetten. Wij zullen (jaarlijks) de "Stand van de Democratie" publiceren.

  Ondersteun ons!

... dit kunt u doen door contact op te nemen. Dan kijken we samen hoe u ons kunt helpen.

Wie vertegenwoordigd jou? Welke kosten zijn verbonden aan onze Democratie? Welke systemen zijn van invloed op en gevolg van verkiezingen? Wij willen jou hierover informeren!

Wat is het verhaal achter ons idee?

Als Europese burgers geloven wij dat we leven in een Democratie. Binnen ons buitenland beleid leggen we de druk op de rest van de wereld om (meer) Democratisch te worden. Wij verdedigen de Democratie, maar voeren we het zelf wel voldoende uit? Wij beweren democratisch te zijn, maar zijn we dat eigenlijk wel? Om een einde te maken aan de (mogelijke) hypocratie zouden wij moeten bewijzen dat we opereren in een vrije, eerlijke en open Democratie.

Wij — Eerlijke Verkiezingen — hebben ontdekt dat er ruimte is voor verbetering: een betere en meer radicale vorm van Democratie. Om deze boodschap uit te kunnen dragen moeten alle feiten bekend worden voordat de gebreken kunnen worden aangewezen en voorstellen worden gedaan. Het begint met voorlichting van het volk en de politici. Het begint met het bij elkaar brengen van de ruwe gegevens en de feiten van de politieke werkelijkheid inzichtelijk te maken.

Wat zou een succesvolle uitkomst zijn van ons project? Welk doel willen wij bereiken?

In het najaar van 2016 willen we het volgende hebben bereikt:

  • het hebben van een operationele website met op z'n minst 80% van de beschikbare gegevens van twee landen (Nederland en ?) en onze gegevens openlijk delen.
  • als een platform worden gebruikt binnen de lobby om de democratie te (blijven) verbeteren.
  • jaarlijks de "Stand van de Democratie" publiceren.
  • in staat zijn om openlijk de kwaliteit van de democratie te testen en informatie te vergaren. Wij zullen de inspiratie van anderen gebruiken en de hulpmiddelen ontwikkelen.

Hoe bereiken wij ons doel?

Wij zijn dit project al begonnen voor Nederland en bereid om dit nagenoeg zonder enige financiering uit te voeren. Maar wij hebben de wens om dit project uit te breiden naar meerdere of zelfs alle Europese landen; om de grafische vormgeving te professionaliseren; en om contacten op te bouwen en te onderhouden met andere organisaties die vechten voor de verbetering van de democratie binnen Europa.

In onze planning beginnen wij door de nadruk te leggen op Nederland en zo de basis te leggen: breng de gegevens in kaart, visualiseer en publiceer.

Financiering zal werken als een versnellend en verstekend element voor dit project. Het zal het bereik vergroten en het project kunnen laten voortbestaan. Met voldoende middelen zal het ook mogelijk zijn om voor dit project te reizen.

Toevoeging: wij hopen dat studenten kunnen gaan deelnemen binnen een hack-a-thon cq. 'code of summer'-project.

Waarom heeft Europa ons idee nodig?

Wij beginnen met Nederland... maar uiteindelijk zou geheel Europa inzicht in de samenstelling van bestuur moeten verkrijgen, zo ook hun financiering en hoe ze daar mee omgaan, maar ook de weg die je moet begaan om deel te kunnen nemen binnen onze democratie. Iedere burger zou in staat moeten worden gesteld om de democratische waarden te controleren en politici en de overheid te dwingen onze grondrechten te respecteren. Democratie is het resultaat van onze gecombineerde interpretatie van de mensen rechten. Met onze hulp zou iedereen instaat worden gesteld de verschillende politieke systemen te begrijpen. Met onze hulp zou iedereen de kwaliteit van de Democratie voor zichzelf moeten kunnen bepalen. Wij hopen het zaadje te planten voor (de volgende generatie van) een protestbeweging die vecht voor een meer radicale democratie, een verbeterde democratie, zonder de gebreken en obstakels die er momenteel zijn. Wij hopen inzichtelijk te kunnen maken welke verschillen er zijn tussen ieder Europees land.

Financiering:


#OpenData

De gegevens die wij gebruiken zijn vrij toegankelijk en te downloaden. Het is publiekelijk beschikbaar op Github. U kunt gegevens aanleveren en ons helpen te groeien.